Sense8 Season 2 – เซ้นส์ 8 ปี 2

Sense8 Season 2 – เซ้นส์ 8 ปี 2

,


เรื่องย่อ

กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้

ซีรี่ย์

2Season 2 Dec. 06, 2023

หนังน่าสนใจ