HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1

HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1
เรื่องย่อ

อิงจากชีวิตจริงของ Dr. Kathy Magliato เล่าถึง Alex Panettiere แพทย์ผ่าตัดหัวใจหญิง เธอต้องรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว

ซีรี่ย์

1Season 1 Jan. 30, 2023

หนังน่าสนใจ