The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก

The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก


MDb Rating 8.1
PG-13 USA
Genre:
,
Original title: The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก

เรื่องย่อ

นักฟิสิกส์คนหนึ่งใช้กฏของอณุหพลศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ แต่ทฤษฏีนี้อาจมีข้อบกพร่องเมื่อต้องนำมาใช้กับชีวิตรักของตัวเอง


หนังน่าสนใจ