Gandhi คานธี

Gandhi คานธี


MDb Rating 8
PG-13 USA
Genre:

Original title: Gandhi คานธี

เรื่องย่อ

คานธี เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติ สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของมหาตมา คานธี นักการเมืองชาวอินเดีย ผู้เคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอินเดีย จากการเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร และได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอินเดีย


หนังน่าสนใจ