Errementari The Blacksmith And The Devil พันธนาการปิศาจ

Errementari The Blacksmith And The Devil พันธนาการปิศาจ


MDb Rating 6
PG-13 USA
Genre:
,
Original title: Errementari The Blacksmith And The Devil พันธนาการปิศาจ

เรื่องย่อ

พันธนาการปีศาจ ช่างตีเหล็กและปีศาจคือการเล่าเรื่องของนิทานโบราณเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับปีศาจ ในเรื่องนี้ช่างตีเหล็กได้จับปีศาจได้


หนังน่าสนใจ