Emperor จักรพรรดิของปวงชน

Emperor จักรพรรดิของปวงชน


MDb Rating 6
PG-13 USA
Genre:
Original title: Emperor จักรพรรดิของปวงชน

เรื่องย่อ

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง นายพลแม้คอาร์เธอร์ต้องกำกับดูแลการยอมแพ้ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำลายความเชื่ออายุเป็นร้อยปีเกี่ยวกับจักรพรรดิ์ของชาตินี้


หนังน่าสนใจ